pokemon
Mega-Blizzaroi
#045 - Mega-Blizzaroi
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.7 m
Poids: 185 kg
Voir sa fiche détaillée


Scarabrute
#127 - Scarabrute
Type: pokemon
Taille: 1.5 m
Poids: 55 kg
Voir sa fiche détaillée