Mega-Mewtwo X
#014 - Mega-Mewtwo X
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.3 m
Poids: 127 kg
Voir sa fiche détaillée


Passerouge
#661 - Passerouge
Type: pokemon pokemon
Taille: 0.3 m
Poids: 1.7 kg
Voir sa fiche détaillée