pokemon
Mega-Steelix
#017 - Mega-Steelix
Type: pokemon pokemon
Taille: 10.5 m
Poids: 740 kg
Voir sa fiche détaillée


Mélodelfe
#036 - Mélodelfe
Type: pokemon
Taille: 1.3 m
Poids: 40 kg
Voir sa fiche détaillée