pokemon
Mega-Mewtwo X
#014 - Mega-Mewtwo X
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.3 m
Poids: 127 kg
Voir sa fiche détaillée


Mega-Cizayox
#018 - Mega-Cizayox
Type: pokemon pokemon
Taille: 2 m
Poids: 125 kg
Voir sa fiche détaillée