Mega-Kangourex
#010 - Mega-Kangourex
Type: pokemon
Taille: 2.2 m
Poids: 100 kg
Voir sa fiche détaillée


Mega-Brasegali
#023 - Mega-Brasegali
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.9 m
Poids: 52 kg
Voir sa fiche détaillée