Mega-Mewtwo X
#014 - Mega-Mewtwo X
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.3 m
Poids: 127 kg
Voir sa fiche détaillée


Lovdisc
#370 - Lovdisc
Type: pokemon
Taille: 0.6 m
Poids: 8.7 kg
Voir sa fiche détaillée