pokemon
Mega-Altaria
#033 - Mega-Altaria
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.5 m
Poids: 20.6 kg
Voir sa fiche détaillée


Noarfang
#164 - Noarfang
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.6 m
Poids: 40.8 kg
Voir sa fiche détaillée