pokemon
Mega-Roucarnage
#006 - Mega-Roucarnage
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.2 m
Poids: 50.5 kg
Voir sa fiche détaillée


Symbios
#579 - Symbios
Type: pokemon
Taille: 1 m
Poids: 20.1 kg
Voir sa fiche détaillée