Mega-Mewtwo X
#014 - Mega-Mewtwo X
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.3 m
Poids: 127 kg
Voir sa fiche détaillée


Pérégrain
#665 - Pérégrain
Type: pokemon
Taille: 0.3 m
Poids: 8.4 kg
Voir sa fiche détaillée