Mega-Mewtwo X
#014 - Mega-Mewtwo X
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.3 m
Poids: 127 kg
Voir sa fiche détaillée


Mega-Flagadoss
#008 - Mega-Flagadoss
Type: pokemon pokemon
Taille: 2 m
Poids: 120 kg
Voir sa fiche détaillée