pokemon
Mega-Charmina
#029 - Mega-Charmina
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.3 m
Poids: 31.5 kg
Voir sa fiche détaillée


Xatu
#178 - Xatu
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.5 m
Poids: 15 kg
Voir sa fiche détaillée