pokemon
Mega-Gallame
#046 - Mega-Gallame
Type: pokemon pokemon
Taille: 1.6 m
Poids: 56.4 kg
Voir sa fiche détaillée


Galvaran
#694 - Galvaran
Type: pokemon pokemon
Taille: 0.5 m
Poids: 6 kg
Voir sa fiche détaillée