Mega-Mewtwo X
#014 - Mega-Mewtwo X
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.3 m
Poids: 127 kg
Voir sa fiche détaillée


Mega-Blizzaroi
#045 - Mega-Blizzaroi
Type: pokemon pokemon
Taille: 2.7 m
Poids: 185 kg
Voir sa fiche détaillée